Euma Beijing Machinery Co Ltd

euma

Rm 518, Zeyang Plaza,
166 Fu Shi Rd. Shi Jing Shan District
Beijing 100043
P. R. of China

Tel.: +86 10 889 09478
Fax: +86 10 889 09439

Wang Yaogang

 

www.eumachina.com
wangyaog@vip.sina.com